Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Senior Accountant

Mô Tả Công Việc

- Check all evidences, tax invoices and others and then keep, compare with the record in the tax books by all branches and the Finance rules, advise them if any and give instructions weekly and monthly

- Check all VAT invoices in and out, tax payment docs… in order to make VAT reports monthly in time and accuracy, consolidate VAT report for all branches monthly, advise them if any and give instructions

- Check the payroll, PIT reports monthly in time and accuracy, advise them if any and give instructions

- Check evidence and docs, make WHT reports monthly in time and accuracy if arising at Head office (HO)

- Check the reports such as : Sales report by customer, by item, by invoice, excise tax paid, inventory to make excise tax report monthly as well as reconcile

- Check and control, compare between the inventory out at HO and all branches (Inventory in) regarding quantity, unit price, barcode… to match with the Finance rules and tax regulation monthly and weekly

- Check and compare all tax invoices and delivery notes arisen monthly between HO with all branches to make the reports regarding the evidences and inventory report

- Check all the expenses and revenues, other accounts in order that all transactions is correct and timely as well as advise them correctly

- Check other reports between HO and all branches, in order to make sure all reports will be done correctly and timely

- Check and advise all reports registered with Trade and Industry Department in all branches to make sure all is correct and to be controlled, matched with HO to put the expense and record in tax books

- Support and advise branches when tax office, authority give the investigation relating to tax reports

- Prepare and update, revise the SOP (procedures) relating to accounting, tax and data at all branches

- Work partly with tax office partly when having Tax investigation at HO as well as all branches

- Prepare combination reports for all branches quarterly, semi and annually;

- Prepare consolidates report semi and annually at HO

- Prepare F.S HO quarterly and submit to the bank

Yêu Cầu Công Việc

- University degree in accounting or audit

- At least 2 years experience in FMCG company, prefer candidates have experience at the same position

- Overtime available, quick action and careful, hard working

- Excel: Good

- Communication in English

Việc Làm Tương Tự

Kế Toán Bán Hàng

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 3 ngày trước
Kế Toán Bán Hàng
Mới

Accountant

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 9 ngày trước
Accountant

Financial Controller

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 379 ngày trước
Financial Controller

KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 637 ngày trước
KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Senior General Accountant

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 658 ngày trước
Senior General Accountant

Thực Tập sinh Kế Toán

Mức Lương: 3,500,000 - 3,700,000 VNĐ
Đăng tuyển 4 ngày trước
Thực Tập sinh Kế Toán
Mới

Chief Accountant

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 27 ngày trước
Chief Accountant

General Accountant

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 191 ngày trước
General Accountant

Treasurer

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 661 ngày trước
Treasurer

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.