Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng nhóm Bán hàng Kênh Siêu Thị

Job Description

- Quản lý và tổ chức cơ cấu bán hàng trong nhóm kinh doanh được chỉ định nhằm đạt mục tiêu doanh số.

- Cập nhật thường xuyên kiến thức thị trường, thông tin đối thủ, thông tin sản phẩm để có thể đám phán thương lượng với khách hàng và báo cáo kịp thời.

- Mở rộng và phát triển khách hàng / kênh bán hàng mới, triển khai các chương trình khuyến mãi từ công ty đến khách hàng, từ khách hàng đến người tiêu dùng và đồng thời thu thập các chương trình từ các đối thủ cạnh tranh, đánh giá thông tin đến các phòng ban liên quan.

- Tạo quan hệ tốt với siêu thị để duy trí cũng như phát triển việc trưng bày sản phẩm của công ty tốt hơn như tăng mặt trưng bày, trưng bày tầm mắt, có vị trí thuê mướn đẹp với giá tốt để tăng hình ảnh sản phẩm của công ty

- Tìm hiểu, đánh giá nhu cầu, khả năng của khách hàng để tập trung vào nguồn sản phẩm có sẵn tương ứng. Xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, Trưởng Ngành hàng, bộ phận thu mua của khách hàng.

- Phát triển và duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng, nhằm đảm bảo quan hệ kinh doanh tốt đẹp giữa khách hàng và công ty, đồng thời nổ lực thúc đẩy xây dựng hình ảnh công ty.

- Quản lý / Đôn Đốc đội ngũ nhân viên kinh doanh để họ đạt được chỉ tiêu tháng/quý/năm. Giám sát việc trưng bày và chăm sóc sản phẩm tại siêu thị của nhóm được chỉ định, sắp xếp theo trật tự FIFO. Quản lý các vật dụng trưng bày một cách hiệu quả nhất trong khu vực/ hệ thống được giao.

- Đào tạo/huấn luyện đội ngũ nhân viên mới, duy trì các quy tắc qui định của công ty.

- Các công việc được giao từ cấp trên.

Job Requirement

- Cao Đẳng / Đại Học

- 4 năm kinh nghiêm trong ngành tiêu dùng nhanh, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Có mối quan hệ tốt với Trưởng ngành hàng Siêu thị

- Quản lý và chịu trách nhiệm trong nhóm được phân công.

- Kỹ năng bán hàng

- Kỹ năng đào tạo và quản lý nhân viên tốt

Similar Jobs

Quận 2 - Thủ Kho

Salary: 7,000,000 - 7,000,000 VND
Posted 13 days ago
Quận 2 - Thủ Kho

Key Account Manager

Salary: Negotiable
Posted 343 days ago
Key Account Manager

Brand Manager

Salary: 30,000,000 - 35,000,000 VND
Posted 348 days ago
Brand Manager

E-commerce Manager

Salary: Negotiable
Posted 372 days ago
E-commerce Manager

Customer Service Executive

Salary: Negotiable
Posted 575 days ago
Customer Service Executive

Key Account Manager_Hypermarket

Salary: Negotiable
Posted 785 days ago
Key Account Manager_Hypermarket

Lounge Manager

Salary: Negotiable
Posted 804 days ago
Lounge Manager

Sourcing Executive

Salary: Negotiable
Posted 807 days ago
Sourcing Executive

Sales Executive - Japanese speaker

Salary: Negotiable
Posted 816 days ago
Sales Executive - Japanese speaker

Western & Key Account Manager_Expats

Salary: Negotiable
Posted 816 days ago
Western & Key Account Manager_Expats

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.