Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Sales Merchandiser

Job Description

 • Đứng quầy, tiếp xúc tư vấn khách hàng những sản phẩm mà công ty trưng bày.
 • Sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại siêu thị
 • Tạo quan hệ tốt với siêu thị để duy trí cũng như phát triển việc trưng bày sản phẩm của công ty tốt hơn như tăng mặt trưng bày, trưng bày tầm mắt, có vị trí thuê mướn đẹp với giá tốt để tăng hình ảnh sản phẩm của công ty
 • Bảo quản hàng hóa tại quầy.
 • Kiểm Soát Bán Hàng. Kiểm kê hàng trong kho.
 • Phản hồi thông tin thị trường cho quản lý.
 • Tiếp cận giới thiệu khách hàng những sản phẩm mà công ty đang trưng bày.
 • Kiểm tra và quản lý vật dụng trưng bày đã được giao
 • Cập nhật chương trình khuyến mãi đang chạy tại siêu thị
 • Báo cáo công việc làm hàng ngày cho đội trưởng

Job Requirement

 • Trung cấp
 • Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tại các hệ thống siêu thị
 • Kỹ năng trưng bày tại các hệ thống siêu thị
 • Siêng năng, chịu khó, trung thực

 

Job tags: Sales Merchandiser

Similar Jobs

Quality Control Officer (Temporary 6 months)

Salary: Negotiable
Posted 24 days ago
Quality Control Officer (Temporary 6 months)

Trade Marketing Executive

Salary: Negotiable
Posted 23 days ago
Trade Marketing Executive

Nhân viên Trưng bày

Salary: Negotiable
Posted 380 days ago
Nhân viên Trưng bày

Trưởng nhóm Bán hàng Kênh Siêu Thị

Salary: Negotiable
Posted 380 days ago
Trưởng nhóm Bán hàng Kênh Siêu Thị

E-commerce Manager

Salary: Negotiable
Posted 415 days ago
E-commerce Manager

Customer Service Executive

Salary: Negotiable
Posted 617 days ago
Customer Service Executive

Senior Brand Manager

Salary: Negotiable
Posted 840 days ago
Senior Brand Manager

Area Sales Executive_Wine

Salary: Negotiable
Posted 841 days ago
Area Sales Executive_Wine

Transportation Supervisor

Salary: Negotiable
Posted 861 days ago
Transportation Supervisor

Senior Brand Supervisor

Salary: Negotiable
Posted 863 days ago
Senior Brand Supervisor

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.