Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Sales Merchandiser

Job Description

 • Đứng quầy, tiếp xúc tư vấn khách hàng những sản phẩm mà công ty trưng bày.
 • Sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại siêu thị
 • Tạo quan hệ tốt với siêu thị để duy trí cũng như phát triển việc trưng bày sản phẩm của công ty tốt hơn như tăng mặt trưng bày, trưng bày tầm mắt, có vị trí thuê mướn đẹp với giá tốt để tăng hình ảnh sản phẩm của công ty
 • Bảo quản hàng hóa tại quầy.
 • Kiểm Soát Bán Hàng. Kiểm kê hàng trong kho.
 • Phản hồi thông tin thị trường cho quản lý.
 • Tiếp cận giới thiệu khách hàng những sản phẩm mà công ty đang trưng bày.
 • Kiểm tra và quản lý vật dụng trưng bày đã được giao
 • Cập nhật chương trình khuyến mãi đang chạy tại siêu thị
 • Báo cáo công việc làm hàng ngày cho đội trưởng

Job Requirement

 • Trung cấp
 • Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tại các hệ thống siêu thị
 • Kỹ năng trưng bày tại các hệ thống siêu thị
 • Siêng năng, chịu khó, trung thực

 

Job tags: Sales Merchandiser

Similar Jobs

Customer Service Executive

Salary: Negotiable
Posted 152 days ago
Customer Service Executive

Sales Admin

Salary: Negotiable
Posted 164 days ago
Sales Admin

Key Account Manager_Hypermarket

Salary: Negotiable
Posted 362 days ago
Key Account Manager_Hypermarket

After Sales Service Manager

Salary: Negotiable
Posted 363 days ago
After Sales Service Manager

Senior Brand Manager

Salary: Negotiable
Posted 376 days ago
Senior Brand Manager

Area Sales Executive_Wine

Salary: Negotiable
Posted 377 days ago
Area Sales Executive_Wine

Lounge Manager

Salary: Negotiable
Posted 381 days ago
Lounge Manager

Sourcing Executive

Salary: Negotiable
Posted 384 days ago
Sourcing Executive

Customer Service Executive

Salary: Negotiable
Posted 390 days ago
Customer Service Executive

Sales Executive - Japanese speaker

Salary: Negotiable
Posted 394 days ago
Sales Executive - Japanese speaker

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.