Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kỹ sư Xây dựng

Job Description

* Giám sát Nhà Thầu trên công trường trong quá trình thi công

- Trưc tiếp giám sát & Theo dõi các Nhà thầu trên công trường.

- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, bản vẽ shopdrawings, trong quá trình thi công để hỗ trợ/ phối hợp cung cấp thông tin chính xác về vấn đề thiết kế cho Nhà thầu khi có điều chỉnh về thiết kế từ Chủ đầu tư trong quá trình thi công

- Kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu nhà thầu kịp thời chỉnh sửa/ điều chỉnh các vấn đề sai phạm trong quá trình thi công trên công trường.

- Báo cáo tình hình trên công trường cho Quản lý/ Chủ đầu tư bằng mẫu cáo cáo có bao gồm: nội dung công việc, hình ảnh, lưu ý, đề xuất…

- Thực hiện các công việc khác liên quan tới quá trình thi công trên công trường sẽ được giao & hướng dẫn trực tiếp từ quản lý trực tiếp

* Thực hiện các công việc liên quan tới các vấn đề: Lưu trữ & Quản lý Tài liệu, Bản vẽ, Giấy tờ liên quan trong quá trình thi công:

- Phân phối các bản vẽ, hồ sơ liên quan tới thiết kế cho các nhà thầu như : Bản vẽ, Bản vẽ Shopdrawing, Các tài liệu kỹ thuật liên quan Thiết kế.

- Nhận thông tin trực tiếp từ Quản lý/ Chủ đầu tư liên quan các vấn đề điều chỉnh thiết kế (nếu có). Thông báo kịp thời cho các Nhà thầu ở công trường, Kế hợp kiểm tra/ Phối hợp báo cáo, đưa giải pháp để điều chỉnh

- Giao-Nhận, Lưu trữ, Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết trong quá trình thi công

- Các công việc khác về vấn đề quản lý, lưu trữ hồ sơ sẽ được phân công và hướng dẫn từ Quản lý trực tiếp

Job Requirement

- Ít nhất tốt nghiệp Cao đẳng Xây dựng (Kinh nghiệm 1-2 năm) Hoặc Đại học (Mới tốt nghiệp)

- Độ tuổi : 22-25

- Tiếng anh cơ bản : Đọc hiểu bản vẽ (nếu có tiếng anh), Giao tiếp cơ bản

- Biết sử dụng Autocad, MS office và Kỹ năng báo cáo

- Nhiệt tình, năng động, Làm việc Team-work với nội bộ Team và các Team khác trong Công ty. Sẵn sàng làm việc over-time khi công việc yêu cầu

Similar Jobs

M&E Engineer

Salary: Negotiable
Posted 363 days ago
M&E Engineer

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.