Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kế Toán Kho

Job Description

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng:

 • Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định
 • Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho các cá nhân liên quan
 • Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định
 • Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn (nguyên vật liệu và thành phẩm)
 • Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho
 • Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm
 • Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu

Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu:

 • Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu
 • Nếu số lượng hàng hóa xuất/ nhập biến động, phải đề xuất các cấp quản lý thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp
 • Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày

Thực hiện thủ tục kiểm tra đặt hàng của kho:

 • Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng nhập khẩu
 • Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng
 • Kiểm tra thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng

Sắp xếp hàng hóa trong kho:

 • Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ
 • Với loại hàng mau hư thì phải quản lý theo nguyên tắc nhập trước xuất trước FIFO (First In First Out)

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán
 • Có trên 1 năm kinh nghiệm làm Kế toán Kiểm Kê, Kế toán Kho
 • Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng: word, excel
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, biết sắp xếp công việc và quản lý chứng từ
 • Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
 • Ưu tiên Nam, có thể đi kiểm kê cửa hàng khi cần thiết

Similar Jobs

Key Account Manager

Salary: Negotiable
Posted 276 days ago
Key Account Manager

E-commerce Manager

Salary: Negotiable
Posted 305 days ago
E-commerce Manager

Key Account Manager_Hypermarket

Salary: Negotiable
Posted 718 days ago
Key Account Manager_Hypermarket

After Sales Service Manager

Salary: Negotiable
Posted 719 days ago
After Sales Service Manager

Senior Brand Manager

Salary: Negotiable
Posted 731 days ago
Senior Brand Manager

KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Salary: Negotiable
Posted 737 days ago
KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Lounge Manager

Salary: Negotiable
Posted 737 days ago
Lounge Manager

Sourcing Executive

Salary: Negotiable
Posted 740 days ago
Sourcing Executive

Customer Service Executive

Salary: Negotiable
Posted 745 days ago
Customer Service Executive

Western & Key Account Manager_Expats

Salary: Negotiable
Posted 749 days ago
Western & Key Account Manager_Expats

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.