Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám sát Bán hàng

Job Description

 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng tại Khu vực (GT và MT) được phân công. Đề ra từng mục tiêu cụ thể về chỉ tiêu doanh số ngày, đơn hàng. Theo dõi và thúc đẩy khách hàng đặt hàng để đạt được hiệu quả công việc tốt nhất.
 • Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh. Thực hiện các báo cáo về thị trường, kết quả kinh doanh, tình hình nhân sự, phân tích đánh giá và có những giải pháp kịp thời đề xuất cho Quản lý.
 • Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Khu vực. Phân chia chỉ tiêu cho các nhân viên. Theo dõi, đôn đốc nhân viên đạt chỉ tiêu doanh số ngày, tuần và tháng. Hỗ trợ các nhân viên bán hàng: giải quyết tháo gỡ những vướng mắc trong công việc hàng ngày. Đảm bảo xây dựng kinh doanh tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.
 • Thường xuyên có mặt trên thị trường phụ trách để kịp thời hỗ trợ, đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn trong kinh doanh. Hỗ trợ trong việc theo dõi công nợ của siêu thị, giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng , trưng bày sản phẩm, giao hàng, tránh tình trạng chậm trễ đơn hàng
 • Tạo quan hệ tốt với Khách hàng để duy trí cũng như phát triển việc trưng bày sản phẩm của công ty tốt hơn như tăng mặt trưng bày, trưng bày tầm mắt, có vị trí thuê mướn đẹp với giá tốt để tăng hình ảnh sản phẩm của công ty
 • Hỗ trợ hệ thống Khách hàng đang phụ trách trong những việc như (tư vấn khách hàng, triển khai chương trình khuyến mãi, hỗ trợ, quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng). Thực hiện cập nhật các bảng biểu báo hàng ngày, hàng tuần.
 • Phối hợp với bộ phận Tài chính kế toán và xem xét việc thu hồi những khoản công nợ đã được xác nhận với nhà phân phối, lên kế hoạch thu hồi công nợ và xem xét kế hoạch thực hiện cho những khoản thu hồi gấp, và những khoản thu hồi quá hạn để bảo vệ vấn đề tài chính của công ty.

Các công việc được giao từ cấp trên

Job Requirement

 • Cao Đẳng / Đại Học
 • 2 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương trong ngành tiêu dùng nhanh
 • Kỹ năng bán hàng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành tiêu dùng nhanh
 • Quản lý và chịu trách nhiệm trong nhóm được phân công.

 

Similar Jobs

Area Sales Manager_Horeca

Salary: Negotiable
Posted 777 days ago
Area Sales Manager_Horeca

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.